Güvenlik ve Gizlilik Politikası 

•   RON, müşterilerine ve ziyaretçilerine ait bilgileri üçüncü kişi ve kurumlara vermemeyi taahhüt eder. Herhangi bir hukuksal soruşturma durumunda makamlarca yasal yollardan talep edilecek bilgiler bu taahhütün dışındadır.

•   RON’da kayıtlı müşteri bilgileri sadece müşterinin kendisiyle ilgili işlemlerde kullanılır. RON tarafından gönderilecek duyuru, kampanya ve bilgilendime e-postaları müşterinin onayına tabidir
.
•   RON müşterileri ve RON arasındaki iletişim güvenliği 128 bit şifreli koruma sağlayan SSL sertifikaları ile sağlanmaktadır. RON müşterileri şifrelemenin etkin olduğunu tarayıcılarının adres satırında görüntülenmekte olan simge ya da ifadeden, ya da yine adres satırındaki https://” ibaresinden tespit edebilmektedirler.

•  RON, müşterilerine ait kredi kartı bilgilerini mağaza sisteminde kayıt altında bulundurmamaktadır.

•  RON kredi kartı, şifre gibi bilgileri e-posta yoluyla asla talep etmemektedir.

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından ilgili düzenlemelere uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

 

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

 

Şirketimiz tarafından kişisel verileriniz;

 

· Şirketimizin satış ve pazarlama faaliyetleri kapsamında ilgili kampanya ve indirimlerden ve güncel gelişmelerden tarafınızı haberdar edebilmek amacıyla sizinle iletişim kurabilmek için adres ve diğer iletişim için gerekli bilgileri kaydetmek,

· Elektronik (internet/mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

· Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

· Müşterilerimize daha iyi hizmet sağlamak için, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği projeler hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

· Müşteri memnuniyetini artırmak,

· Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

· Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

·Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıkları dahil tüzel kişilerin birimleri arasındaki koordinasyon, işbirliğini sağlayabilmek,

· Kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerin güvenliğini sağlayabilmek,

 

amaçları uyarınca Şirketimizin ilgili politikalarında kabul edilen yahut mevzuatta öngörülen süre boyunca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza edilebilecektir.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

 

Toplanan kişisel verileriniz, söz konusu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla birlikte; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanılması, sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlara göre özelleştirilerek farklılaştırılması ve Kanun ile ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebepler ile sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden faydalandığımız ve işbirliği içerisinde olunan firmalara ve Şirket’in bünyesinde bulunduğu diğer grup şirketleri ile şirketlerin iş ortaklıklarına ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına aktarılabilecektir.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati ve açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirketimiz internet sitesine, e-posta adresine veya Şirketimize bizzat sözlü veya yazılı olarak gerçekleştirilen başvurular, işe alım siteleri, insan kaynakları şirketleri ve görüşmeler sırasında beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 

5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

 

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenme şartlarının ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ve aktarılmışsa aktarılan üçüncü kişilere de bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme, Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız mevcuttur.

 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 

·         Adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

·         Şirketimizin posta adresine; veya

·         Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile Şirketimizin adresine veya

·         Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

 

Şirketimiz, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. İletilen taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Ürün istek listesine eklendi
Ürün karşılaştırmak için eklendi.

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz.